Rotatie & zwaartekracht

Skiën is een manier van bewegen die wordt gekenmerkt door het omgaan met en het beheersen van 2 natuurkundige krachten; zwaartekracht en rotatiekracht. De laatst genoemde energie ontstaat op het moment dat een bocht wordt gemaakt. Rotatie-energie kan alleen dan effectief geabsorbeerd worden door het lichaam, indien er geen sprake is van een absoluut draaipunt. Het is om deze reden dat bij het alpineskiën het bergbeen altijd een beetje voorwaarts geplaatst wordt in de tweede helft van een bocht. Indien de voeten exact naast elkaar zouden blijven staan zou de draaibeweging anders moeilijk te stoppen zijn.

Bij board2skiën is de stand van de voeten identiek aan die van het alpineskiën en kunnen snel achter elkaar bochten worden gemaakt zonder tegenkrachten te geven vanuit de romp.

De gewichtsoverdracht van de ene voet op de andere voet, plaatst de voeten automatisch in de perfecte positie. Indien het gewicht over beide voeten gelijkmatig verdeeld is staan de voeten naast elkaar. Tijdens het maken van een bocht schuift de bergvoet automatisch een stukje naar voren waarbij gelijktijdig de dalvoet iets naar achter wordt gebracht en gelijktijdig ook iets naar boven. Hierdoor ontspant het dalbeen optimaal tijdens het maken van een bocht.